Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Korzystający ze strony internetowej Sklepu www.sklep.smacznego.pl prowadzonej przez Levant Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania warunków niniejszej Polityki Prywatności.

 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sklep.smacznego.pl (zwanego dalej: „Sklepem”).

 3. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Levant Foods Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (dawniej P.H.W. Levant Kasem Bahloul) przy ul. Smoluchowskiego 11a, 61-179 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000537244, NIP 779-242-71-13, REGON 360-519-750, kapitał zakładowy w kwocie 20 000 000 PLN.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce Prywatności Sklepu Internetowego.

 5. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje każdego Klienta, który zamierza dokonać rejestracji Konta Internetowego w Sklepie, złożyć zamówienie w Sklepie bez dokonywania rejestracji lub dokonać subskrypcji Newslettera.

 6. Polityka Prywatności została stworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dz.urz.ue.l nr 119, str. 1).

 7. Rejestrując się w Sklepie Internetowym użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia założenie Konta Internetowego w sklepie lub zrealizowanie zamówienia w przypadku składania Zamówienia bez dokonywania Rejestracji.

 

2. JAK ZBIERAMY DANE?

 1. Sklep zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:


  1. rejestracji konta w Sklepie,

  2. składania zamówienia w Sklepie,

  3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).

 3. W przypadku składania zamówienia w Sklepie oraz w przypadku rejestracji Konta Internetowego Klient podaje następujące dane:


  1. adres e-mail,

  2. imię i nazwisko,

  3. numer telefonu,

  4. dane adresowe: miejscowość i kod pocztowy, ulicę wraz z numerem domu/mieszkania.

 4. W przypadku gdy Klient jest Przedsiębiorcą powyższy zakres danych jest poszerzony o:


  1. Firmę Przedsiębiorcy,

  2. numer NIP.

 5. Podczas rejestracji Konta Internetowego w Sklepie Klient ustala indywidualne hasło dostępu do Konta, które może zmienić w później, w dowolnym czasie.

 6. W przypadku korzystania z usługi Newsletter Klient podaje tylko swój adres e-mail.

 7. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

3. WYKORZYSTANIE ZEBRANYCH DANYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie podstawowej działalności Sklepu Internetowego prowadzonego przez Levant Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Smoluchowskiego 11 a.

 2. Dane osobowe są między innymi przetwarzane również w poniższych celach:


  1. związanych ze świadczeniem Klientom Sklepu Internetowego usług na najwyższym poziomie i istotnych dla zarządzania relacjami z Klientami. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  2. związanych z realizacją przez Sklep zamówień (np. dostarczanie zamówionych produktów), rozliczaniem transakcji (np. rachunki, faktury) (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  3. informacyjnych i marketingowych o oferowanych przez Sklep Internetowy produktach i usługach (np. wysyłanie informacji o ofertach produktów, nowych produktach lub usługach, materiałów informacyjno-marketingowych producentów produktów) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO);

  4. statystycznych oraz związanych z prowadzeniem badań wewnętrznych (np. analiza informacji demograficznych i zainteresowań Klientów Sklepu Internetowego prowadzona na potrzeby dostosowania indywidualnych potrzeb Klienta) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  5. w celach związanych ze stosowaniem obowiązującego prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 3. Administrator danych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

 4. Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zbioru danych oraz zobowiązuje osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

 5. Dane są wykorzystywane przez Administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy kupna/sprzedaży lub świadczenia innych usług oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy.

 6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, nie są przekazywane, sprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom w celach innych niż tych wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 1. do momentu odwołania zgody w zakresie: utrzymywanie Konta, przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, przesyłania ofert handlowych w postaci Newsletter;
 2. przedawnienia roszczeń: dla danych przetwarzanych w związku z realizacją zawartych umów sprzedaży,
 3. do momentu wniesienia sprzeciwu: w przypadku prowadzenia statystyk i analizy potrzeb Klientów,
 4. do momentu realizacji obowiązku prawnego, w szczególności wyczerpania zapytań właściwych organów państwowych, w tym organów ścigania i skarbowo-podatkowych.

 

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu.

 2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 3. Sklep Internetowy realizuje  cele opisane w niniejszej Polityce Prywatności za pośrednictwem osób trzecich.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

5. UPRAWNIENIA KLIENTÓW

 1. Klient ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
 2. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest jego zgoda, Klient może w każdej chwili odwołać zgodę, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.
 3. W przypadku naruszenia danych osobowych, Klient ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Żądanie skorzystania z praw, o których mowa w ust. 1-3 powyżej Klient przesyła na skrzynkę mailową: sklep@smacznego.pl.

 

6. PLIKI COOKIES I ADRES IP

 1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Pliki te są zapisywane na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Sklep produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Pliki te pozwalają również na opracowywanie ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.

 2. Sklep wykorzystuje trzy typy plików cookies:


  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów,

  3. Cookies zewnętrzne: są to pliki cookies zamieszczane przez partnerów administratora danych Strony internetowej Sklepu.

 3. W celu uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu) Sklep wykorzystuje własne pliki Cookies, dzięki którym Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz w celu prowadzenia ogólnych i anonimowych analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Administratorem plików Cookies zewnętrznych jest firma Google Inc. z siedzibą w USA.

 4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu, tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

 5. Klient w swojej przeglądarce ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Każdy producent przeglądarki internetowej powinien udostępniać na swojej stronie internetowej instrukcję dotyczącą sposobu dokonywania zmian ustawień w zakresie stosowania plików Cookies.

 6. Strona internetowa Sklepu może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych, jednak Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności, które na nich obowiązują.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności można kierować na adres sklep@smacznego.pl

 2. Data ostatniej modyfikacji 30.04.2019

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl